Kabataan sa paninigarilyo

Kumbinsihin ang iyong sarili. Sa pagdaan ng ilang panahon, ang iyong baga ay malamang na mawalan ng kakayahan na salain ang ganitong uri ng mapaminsalang mga kemikal.

Ayon kasi sa mga pag-aaral ay nagtataglay ito ng mga kemikal na nakakapagdulot ng sakit na kanser at iba pa. Marahil marami sa atin na ang alam ay nakakalaki lamang ng tiyan ang alak. Ang mga ito ay siyang magaling na lunas laban sa lason ng tabako.

Kabataan sa paninigarilyo paninigarilyo ay mapanganib sapagkat ang usok nito ay nakakapinsala hindi lamang sa taong gumagawa nito kung hindi na rin sa taong naka paligid sa naninigarilyo mismo.

Ang paggamit ng kung anu-anong mga kasangkapan sa paninigarilyo ay hindi makapagpapabawas sa pinsalang dala nito sa kalusugan mo. Masasamang Bisyo ng Kabataan, Paano Mapipigilan? Huwag kang parang isda na basta na lang kakagat sa pain.

Mga Epekto ng Paninigarilyo Alam nating maraming masasamang epekto ang paninigarilyo sa ating populasyon. Maaari din nila itong gamiting pampalakas ng loob para gumawa ng krimen o panandaliang pagkakakitaan tulad ng panghoholdap at pagnanakaw. Baka kailangan mo ring layuan ang mga kasamahan mong naninigarilyo.

Ano Ang Masamang Epekto Ng Paninigarilyo

Pinapalala rin ng sigarilyo ang iba pang mga sakit sa baga gaya ng hika asthma. Ang epekto ng alak sa atay ay ang pinakamabigat. Dahil sa nababarahan ang mga ugat ay nagkakaroon ng mga sakit at atake sa puso.

Ito ay tinatawag na Passive Smoking. Ito ang dahilan kung kaya nakadarama ng sensation ng pagka-relax ang mga gumagamit nito. Sabihin sa kanila na gusto mo nang huminto at kailangan mo ang kanilang suporta. Hindi rin naman niya ninanais mabuhay nang matagal at umabot pa sa punto na siya ay aalagaan pa ng iba.

Mas mabilis na kukulubot ang balat mo. Ihiningi niya rin ng permiso ang kanyang paninigarilyo sa kanyang magulang bago siya sumubok nito. Sa palagay ko hindi po natin dapat sisihin ang gobyerno, tayo po sa sarili natin ang gumagawa na ikakapahamak natin.Hindi nililimita sa mga nakalista sa itaas ang mga maaring dahilan o salik sa paninigarilyo ng kabataan, sapagkat ang desisyong manigarilyo ay sadyang sabdyektibo.

C. Mga Nilalaman ng Sigarilyo na Nakaaapekto sa Kalusugan ng Gumagamit.

Ang Paninigarilyo

Ang isang sigarilyo ay binubuo ng iba’t ibang kemikal na ginagamit sa pang araw araw na buhay sa. Ang mga Kabataan ay Nagtatanong. Ano ba ang Dapat Kong Malaman Tungkol sa Paninigarilyo? Lagyan ng ang dahilan kung bakit gusto mong manigarilyo.

Masasamang Bisyo ng Kabataan, Paano Mapipigilan?

Maraming Masasamang Epekto AngKahahantungan Ng Paninigarilyo Sa Kabataan Gaya Ng Pag-Aaral, Kalusugan At Sa KanilangPamilya. MGA TAGATUGON: AngTagatugon Ng Pananaliksik Na Ito Ay MgaKabataangLalakiEdad Taon At KasalukuyangNaninigarilyo. EPEKTO NG PANINIGARILYO NG MGA KABATAAN FOKUS: MINDANAO SANITARIUM AND HOSPITAL COLLEGE Ang pag-aaral na ito ay nag papatunay na ang paninigarilyo ay nakakasira sa katawan ng tao, sa pag-aaral, sa relasyon at sa.

Epekto Ng Paninigarilyo. Topics: Crime, Answer: base sa aming libro, ang isang dipang langit ay mas tumatalakay sa bibyolohikal na anyo. dahil dito, ito ay nagbibigay pansin sa totoong nangyari sa buhay ng may akda. An Arm's Length Piece of the Sky I am held by an evil leader seeking to cage my thoughts, a body weak, he says, is.

Jul 15,  · Ngunit paano nga ba mapipigilan ng mga magulang ang kanilang anak sa paninigarilyo? Papaano kung naninigarilyo rin ang magulang? Alamin 'yan sa panayam ni Cheryl Cosim kay Dr.

Dale Hison at Dr.

Download
Kabataan sa paninigarilyo
Rated 0/5 based on 74 review